VTN Day One (12.06) Koibito Secret Colorway at Munkyking

041

So here it is…… Yoskay Yamamoto’s secret Koibito colorway on display at the Munkyking’s booth at VTN.

042 043

044